ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารวิทยบริการ ชั้น4 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์: 02 942 8822 ต่อ 200-205
แฟกซ์: 02 942 8708
อีเมล์: vocation_eto@hotmail.com
Facebook: โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน