ขั้นตอนและกฎระเบียบ

"ชื่อบัญชี โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
ธนาคาร เลขที่บัญชี
กรุงศรีอยุธยา 374-1-51029-6
ไทยพาณิชย์ 235-2-29614-7