ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้


ลงวันที่ 2023-10-05 ดูแล้ว 105 ครั้ง

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ สํานักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้