โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
SC017 การผลิตสบู่ธรรมชาติ (สบู่ก้อนจากน้ำมันและไขมันพืช) 8 ชนิด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
2. นายประจักษ์​ ปฏิทัศน์
3. นางสาวจีรภา ปิ่นธรรมรักษ์
4. นางสาวอาภาพรรณ สิงห์กาญจนาวงศา
5. นายธวัช รัตนพรภิญโญ
6. นายอาวุธ อาทิตย์แก้ว
7. นางสาวรัชนี งามมานะ
8. นายยอดบุญ ลิ่มอรุณ
9. นางสาวมนัสวรรณ หลินพันธุ์
10. นางสาวลลิดา รัตนมังคลานนท์
11. นางสาวสุพรทิพย์ กิตติวัชระชัย
12. นางสาวชนาภา แก้วธรรมานุกูล
13. นายนาย ชาญวิทย์ ชุมขวัญ
14. นายอนันตสิทธิ์ มีสอาด
15. นางสาวรัชนีย์ ตั้งจรูญวาณิชย์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธีรารัตน์ อินทร์วงศ์วาร
2. นางสาวสุมาลี ธนะแพสย์
3. นายก้องเกียรติ สุขุมคัมภีร์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอนันตสิทธิ์ มีสอาด
2. นางสาวกัญวรา สุรธรา
3. นางเสาวรักษ์. เชื้อบาง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฑามาศ ศรีสนิท
2. นางสาวสริตา โกวัฒนะ
3. นายสุทธิพันธ์ กรุณา
4. นางวรรณิภา หัตถเสรีพงษ์
5. นายพัฒน์ ทองเกิด
6. นายปัณณภพ ยะหัตตะ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุทธิพันธ์ กรุณา
2. นางสาวพัฒน์นรี
3. นางสาวพจนีย์ ศรีคุ้ม
อาจารย์ผู้สอน: สุกัญญา หล่อตระกูล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 3,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เรียนรู้การทำสบู่จากน้ำมันพืช อาทิเช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก และไขมันจากพืชอื่นๆ สบู่ธรรมชาติมีคุณสมบัติในการชะล้างสิ่งสกปรกและความมันบนร่างกายได้ดี โดยไม่ทำให้ผิวแห้งเสีย อีกทั้งการเลือกสมุนไพรที่ดีเหมาะกับผิวจะสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใส ลดสิว ฝ้า กระ อย่างได้ผล และเหมาะกับผิวแพ้ง่ายและทุกสภาพผิว
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสบู่
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าปิดปาก ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน ถุงผ้าสำหรับใส่ของกลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  ประเภทของสบู่แต่ละชนิด คุณสมบัติน้ำมันและสมุนไพรแต่ละชนิดที่นำมาใช้ทำสบู่ การคัดเลือกวัตถุดิบแต่ละชนิด การแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสบู่
13.00 - 15.30  ปฏิบัติ    การทำสบู่แต่ละชนิด สบู่แก้สิว สบู่แก้แพ้ สบู่ขมิ้น สบู่น้ำผึ้ง สบู่น้ำมันมะกอก สบู่ชาร์โคล สบู่ผลไม้ และสบู่ซักผ้า
15.30 - 16.00  ปฏิบัติ    สรุปและตอบข้อซักถาม