โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP258 การทำพริกแกงตำรับ 2 : พริกแกงมัสมั่น พริกแกงพะแนง พริกแกงกะหรี่ และพริกแกงเหลือง(แกงส้มใต้)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมะลิ วันทนาศิริ
2. นางสาวงามพรรณ์ ฐิติพรรณกุล
3. นายมะรอนิง เจะนะ
4. นางสาวกริยา คเชนทร์ชัย
5. นางสาวนัยนา
6. นายนฤพล พิกุลขาว
อาจารย์ผู้สอน: วาสนา นาราศรี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป (สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้), จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: พริกแกง หรือเครื่องแกงของอาหารไทยเป็นเครื่องปรุงรสน้ำแกง ซึ่งน้ำแกงส่วนใหญ่จะใช้น้ำกะทิ และมีแกงบางชนิดที่ใช้น้ำเปล่า โดยพริกแกงในแต่ละชนิดจะประกอบด้วย เครื่องเทศและสมุนไพรหลายอย่างที่มีองค์ประกอบของสารให้กลิ่นแตกต่างกัน เพื่อให้ลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ที่มีรสเผ็ด และมีกลิ่นหอมของแกงนั้นๆ ทั้งนี้นอกจากการทำพริกแกงเก็บไว้รับประทานเอง ยังสามารถทำเพื่อจำหน่ายได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์สำหรับประกอบการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 10.00  บรรยาย  วิธีชั่งตวง คุณสมบัติส่วนผสมในพริกแกงมัสมั่น พริกแกงพะแนง พริกแกงกะหรี่ และพริกแกงเหลือง(แกงส้มใต้) รวมถึงเทคนิคต่างๆในการทำ
10.00 - 12.00  บรรยาย/ปฏิบัติ  พริกแกงมัสมั่น
13.00 - 15.30  บรรยาย/ปฏิบัติ   พริกแกงพะแนง พริกแกงกะหรี่ และพริกแกงเหลือง(แก้งส้มใต้)
15.30 - 16.00   ตอบข้อซักถามและสรุป