โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP254 ขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอรุณ นวกิจรังสรรค์
2. นางสาวพรรณนิภา ชินะวนิชกิจ
3. นางสาวพัทธนันท์ ภัคศุภากร
4. นางธนัฎการต์ วิสุทธิ์นนท์นาถ
5. นางสาวจิตติมา ศรีเพ็ชร์
6. นางสาวฐานิตา ศรัทธาบุญ
7. นางสาววรารัตน์ ทองรัตนรักษา
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อธิบายการทำขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ การเตรียมแป้งขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ การเตรียมไส้ขนม 3 ไส้ ได้แก่ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเขียวไข่เค็ม โมจิไส้เผือก และไดฟูกุไส้ถั่วแดง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัตถุดิบที่ใช้ประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กล่องใส่อาหาร ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การทำขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ การเตรียมแป้งขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ การเตรียมไส้ขนม 3 ไส้ ได้แก่ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเขียวไข่เค็ม โมจิไส้เผือก และไดฟูกุไส้ถั่วแดง
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมแป้ง และไส้ขนม 3 ไส้
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การห่อไส้ขนมเปี๊ยะ โมจิ และไดฟูกุ และการอบขนม