โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP244 สปาเก็ตตี้เมนูยอดฮิต เพื่อการค้า : สปาเก็ตตี้ซอสไก่ และสปาเก็ตตี้คาโบนาร่า
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางอุบลวรรณ ธีระกุลพิศุทธิ์
2. นางสาวนิดา สัจจวาณิชย์
อาจารย์ผู้สอน: ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,750 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: ป.6 ขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: จัดเต็มไปกับวิธีการทำสปาเก็ตตี้ 2 เมนูเด็ด อาหารจานเดียวครบรส มือใหม่หัดเข้าครัวก็ทำอร่อยได้ ขั้นตอนไม่ซับซ้อน วัตถุดิบเตรียมง่าย และสะดวกในการหาซื้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบ เทคนิคการเตรียม รวมทั้งวิธีการทำอาหารตั้งแต่แรกเริ่ม จนสำเร็จเป็นอาหารพร้อมจำหน่าย ทิศทางการลงทุน และความรู้พื้นฐานที่จำเป็น (สอนการทำอาหารจานเดียวยอดฮิต 2 เมนู : สปาเก็ตตี้ซอสไก่ และสปาเก็ตตี้คาโบนาร่า)
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม สปาเก็ตตี้ เนื้อไก่สับ/บดหยาบ หอมใหญ่ เห็ดแชมปิยอง ผักกาดหอม มะเขือเทศ ซอสมะเชือเทศ ซอสพริก ผงออริกาโน่ น้ำมัน ภาชนะบรรจุอาหาร ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:
09.00 - 11.00  บรรยาย  ทฤษฎีและหลักการในการเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำเมนูสปาเก็ตตี้ซอสไก่
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำเมนูสปาเก็ตตี้คาโบนาร่า ถาม-ตอบข้อซักถาม