โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP202 ถั่วทอดแผ่นจิ๋วศกุนตลา นพเก้า 9 สูตร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนุศรา บูชา
2. นางณัฐศศิ พึ่งพินิจ
3. นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่ม
4. นายศราวุธ จินดาศุข
5. นางสาวบุญศิริ ศรีรัตนธรรม
6. นางสาวนิตยาภรณ์ เกตุงาม
7. นางสาวดุสิตา สุขจิง
8. นางสาวเสาวลักษณ์ สมมิตร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวบุญศิริ ศรีรัตนธรรม
2. นางสิริกร ชีวะประเสริฐ
3. นางสาวอนุสรณ์ คุณประกิจ
4. นางสาวศลิษา ศรประสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนิตยาภรณ์ เกตุงาม
2. นายดนัย คุ้มสว่าง
3. นายวริทธิ์ธร ประยูรศักดิ์
4. นางสาวนส บุญศิริ ศรีรัตนธรรม
5. นางอัชรินทร์ อนันต์กิตติ์
6. นางนิตยา ปุระชาติ
7. นางสาวเพ็ญสินี ปิติสังข์นุช
8. นายมณเฑียร ศุภลักษณ์
9. นางสาววริณสิรี รอดอยู่
อาจารย์ผู้สอน: ศกุนตลา บุนนาค และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เนื่องจากถั่วเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การนำถั่วเมล็ดแห้ง 9 ชนิด มาประกอบอาหาร แปรรูปให้เกิดความแปลกใหม่ เพื่อเก็บไว้ได้นาน เป็นการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่ง ทั้งสร้างสรรค์รูปแบบ ขนาดที่แตกต่างกว่า แผ่นจิ๋วน่ารักน่ารับประทาน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม เช่น แมคคาเดเมีย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดอัลมอนด์ เมล็ดฟักทอง เมล็ดแตงโม ถั่วลิสง งาดำ งาขาว เมล็ดทานตะวัน กล้วยน้ำว้า น้ำมันพืช เนื้อมะพร้าวขูด แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า เกลือ น้ำปูนใส ไข่ไก่ กะทิสด กะทิผง หัวนมผง ฯลฯ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น ช้อนตวง ทัพพีตักแป้ง ไม้ทอดถั่ว กะทะทอดถั่ว กาละมังใส่ถั่วแต่ละชนิด ถ้วยตวงลิตร เตาแก๊ส กระชอนถี่ กระชอนหยาบ ถาดสี่เหลี่ยมใบใหญ่ ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00 - 10.00  บรรยาย  คุณค่าทางโภชนาการของถั่วแต่ละชนิด  1.แมคคาเดเมีย 2.เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 3.เมล็ดอัลมอนด์ 4.เมล็ดฟักทอง 5.เมล็ดทานตะวัน 6.เมล็ดถั่วลิสง 7.เมล็ดแตงโม 8.งาดำ 9.งาขาว
10.00 - 12.00    ปฏิบัติ   ขั้นตอนการผสมแป้งทอดถั่ว
13.00 - 17.00    ปฏบัติ    การทอดถั่วแต่ละชนิด แนะนำเคล็ดลับต่างๆ แนะนำสถานที่ซื้อ-ขาย การบรรจุในภาชนะสวยงาม ถาม-ตอบ ข้อสงสัย สรุปการสอน