โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP065 น้ำพริกปลาร้าสับสมุนไพรนพเก้าสูตรปรับปรุงใหม่ (สูตรเสวย) และน้ำปลาร้าปรุงรสสูตรเด็ดแซ่บนัว สร้างอาชีพ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางทิพวรรณ เกียรติงามสกุล
2. นางสาวพิชญา ธนะกมลประดิษฐ์
3. นางสาวแสงอรุณ ปลาส่วน
4. นางกมลภา ศรีกาญจนา
5. นางสุริภรณ์ การประเสริฐ
6. นางสาวนฤมล มาตยากูร
7. นางสุกัญญา สราญเลิศ
8. นางสาวศลิลดาสายศรี
9. นางสาวนุศรา บูชา
10. นางสาวบุณญดา นิลสถาพร
11. นางฤทัย ทองประดิษฐ
12. นางสาวเกื้อกูล เจริญวรรณวงศ์
อาจารย์ผู้สอน: ศกุนตลา บุนนาค และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,350 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 800 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การนำสมุนไพร 9 ชนิด เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด หอมแดง กระเทียม ขิง ข่า มะนาว กระชาย พริก รากผักชี ซึ่งเป็นทั้งอาหารและสมุนไพรไทย มาประกอบเป็นอาหาร โดยใช้สูตรคิดค้นขึ้นใหม่ ใช้ปลาร้าสับ เนื้อหมู ปรับแต่งรสชาดให้ถูกกับคนไทย โดย มีผักสด เช่น ขมิ้นขาว ผักชี ถั่วพู แตงกวา ฯลฯ เป็นอาหารสูตรสุขภาพ ใช้เวลาปรุงแต่งให้เก็บไว้รับประทานได้นาน โดยใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้เป็นเดือน เป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม เช่น หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย พริกขี้หนูสวน ใบมะกรูดหั่น มะนาว ไข่เค็ม ผักชี รากผักชี น้ำมันหอย น้ำตาลทราย น้ำมันพืช หมูบด ปลาร้า ปลาช่อน ถ้วยน้ำพริกพลาสติก ฯลฯ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น เขียง มีด กะละมัง กระทะ ตะหลิว ครก เครื่องปั่น ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม มีดแกะสลัก มีดหั่นผัก จานแบน กล่องใส่อาหาร ขนาด 8x5 นิ้ว
แผนการสอน:

09.00 - 10.00  บรรยาย  แนะนำอาหารชุดนี้มีเครื่องปรุง ประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น หอมแดง ตะไคร้ กระเทียม ขิง ฯลฯ การเลือกซื้อ คุณภาพดี คุณสมบัติของสมุนไพร 
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมอุปกรณ์ การจัดล้าง การเลือกหมูสับ การเตรียม อัตราส่วนตามกำหนด การจัดผักเครื่องเคียงให้สวยงาม การเลือกซื้อไข่เค็มรูปทรงของไข่ชนิดใดที่จะมีไข่ขาวไข่แดงมาก 
13.00 - 14.00  ปฏิบัติ    แกะสลัก แตงกวา เป็นใบไม้แบบง่าย ๆ ขั้นพื้นฐาน 
14.00 - 15.00  ปฏิบัติ    ผัดเครื่องปรุงทุกชนิดใช้ไฟอ่อนๆ ผัดไปประมาณ 2 ชม. จนแห้งชิมตามชอบ อาจเผ็ดมาก เผ็ดกลาง เผ็ดน้อย 
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การจัดแต่งให้สวยงามลงในภาชนะโดยมีไข่แดงไข่เค็มและ พริกขี้หนูสวนจัดโรยให้สวยงามน่ารับประทาน 

 * หมายเหตุ * อาหารสูตรนี้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน เก็บได้นานถึง 3 เดือน ถ้าอยู่ในตู้เย็น ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นใหม่ให้แตกต่างกว่าเดิมเป็นการถนอมอาหาร