เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

ผู้สมัครเต็มแล้ว

จัดอบรมแล้ว
1. AR039 ปักเลื่อมลูกปัด ปักไหม และปักริบบิ้นผ้าไหม เพื่อการตกแต่งและเพิ่มมูลค่า 2,050 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
2. AR069 วาดภาพลายเส้น (Drawing) 1,350 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
3. AR077 ศิลปะการต่อผ้าขั้นพื้นฐาน (Basic Quilting) 1,850 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
4. AR098 ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นพื้นฐาน : ชุดเสื้อผ้าพื้นฐาน 1,980 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
5. AR144 เครื่องประดับจากคริสตัล : สร้อยข้อมือลายมะลิซ้อนและลายไม้เลื้อย 1,550 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
6. AR157 ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน : ชุดแซก 2,600 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
7. AR199 ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นประยุกต์ 1: แพทเทิร์นเสื้อผ้าสุนัขแบบต่างๆ (4 แบบ) 750 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
8. AR212 ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นประยุกต์ 2 : แพทเทิร์นเสื้อผ้าสุนัขแบบต่างๆ (กระโปรง, กางเกง) 750 บาท
รายชื่อ รุ่น 1