โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์/ ประกาศ

วันที่ลงประกาศ รายละเอียด
18/08/2564 ผลการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” (รอบชิงชนะเลิศ)
06/07/2564 ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น” (รอบคัดเลือก)
27/06/2564 ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น
19/04/2564 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 200,000 บาท
...
Card title

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

...
Card title

This is a short card.

...
Card title

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

...
Card title

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

..333333333333333333333