สพร. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลงวันที่ 2024-04-02 ดูแล้ว 126 ครั้ง

2 เมษายน 2567  รศ.ดร.อนันต์  ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยรศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการนำคณะบุคลากรถวายพานพุ่มดอกไม้สด และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปีติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้