ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม ฯ และสถานีวิทยุ ม.ก. และประธานโครงการชมรมจักรยานม.เกษตร นำไม้เท้าค้ำยัน ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ภายใต้ “โครงการก้าวย่างที่มั่นคง”


ลงวันที่ 2013-08-16 ดูแล้ว 936 ครั้ง


ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานโครงการชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไม้เท้าค้ำยัน ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ภายใต้ “โครงการก้าวย่างที่มั่นคง” และ “โครงการชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นจำนวน 50 อัน ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพระดาบส อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ของหน่วยงาน โดยมี นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี และผู้แทนผู้สูงอายุเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี จังหวัดนครราชสีมาติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้