ร่วมรับฟัง “ฟรี” การเสวนาวิชาการบนเวทีบริการวิชาการ เวลา 10.00 – 12.00 น.


ลงวันที่ 2024-02-02 ดูแล้ว 75 ครั้ง

เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 หัวข้อ Lifelong Learning for Survival สู่ทักษะชีวิตในโลกยุค   การเปลี่ยนแปลง


อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 หัวข้อ AI Transformation : ยกระดับธุรกิจภาคการเกษตร


เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 หัวข้อ Global Warming : Carbon Neutrality กับภาคเกษตรไทย


พบกันที่ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เดิม) อาคารวิทยบริการ   ตรงข้ามอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ประตู 1 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2942 8820 -29 หรือ www.llldo.ku.ac.th              

Inbox: m.me//llldo


ลงทะเบียนออนไลน์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้