ประกาศสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการจัดเช่าบริการระบบการเรียนออนไลน์ e-Learning (Cloud Service)


ลงวันที่ 2024-01-26 ดูแล้ว 85 ครั้ง

ประกาศสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกาศผลการจัดเช่าบริการระบบการเรียนออนไลน์ e-Learning (Cloud Service)

(ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567-มกราคม 2568) สำหรับแพลตฟอร์มการจัดการเรียน   การสอนในรูปแบบออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจำนวนมากของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU MOOC) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้