ม.เกษตร หนุนสร้างงานต่อยอดอาชีพในงานเกษตรแฟร์ 1 วัน ก็เรียนได้ที่สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ลงวันที่ 2024-01-24 ดูแล้ว 128 ครั้ง

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก. เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 94 หลักสูตร เลือกฝึกปฏิบัติจริงได้ในราคาประหยัด จำหน่ายคูปอง 09.00 -15.30 น.

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิต “ฟรี”เกี่ยวกับการสร้างอาชีพอีกมากมาย ณ อาคารวิทยบริการ หรือ รับชมผ่าน online ที่ YouTube, Facebook Live เพจ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พบกันที่อาคารวิทยบริการ ตรงข้ามประตู 1 งามวงศ์วาน ในงานเกษตรแฟร์ 2-10 ก.พ. 67 เพิ่มเติมโทร 02 942 8820-29 หรือ https://llldo.ku.ac.th ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้