สพร. และ GEN Thailand หารือความร่วมมือโครงการ Pitch@school


ลงวันที่ 2023-12-21 ดูแล้ว 74 ครั้ง

21 ธันวาคม 2566  รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต, นายวิษณุ  สันสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนางสาวสายฝน ศรีสุธา นักวิชาการเกษตร พร้อมทั้ง รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ และ รศ.ดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการ Pitch@school ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมความคิดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset Education) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ในการเป็นเจ้าภาพร่วม และขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สำหรับงานแข่งขัน Pitch@School ปีการศึกษา 2566  ระหว่างสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท Global Entrepreneurship Network Thailand (GEN Thailand)  องค์กรที่สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีเครือข่ายอยู่ใน 180 ประเทศทั่วโลก ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้