รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต นำคณะบุคลากรร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวัน สถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครอบรอบปีที่ 31


ลงวันที่ 2023-12-18 ดูแล้ว 76 ครั้ง

รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต นำคณะบุคลากรร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวัน สถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครอบรอบปีที่ 31 โดยมี รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหารต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โถงชั้น1 อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้