ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้อนรับคณะประมงพร้อมบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567


ลงวันที่ 2023-12-18 ดูแล้ว 82 ครั้ง

18 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้อนรับ รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะประมงพร้อมบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 พร้อมหารือการทำงานร่วมกันกับสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต ณ ชั้น 4 สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้