ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครอบรอบ 30 ปี


ลงวันที่ 2023-12-15 ดูแล้ว 78 ครั้ง

ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มอบหมายให้ นายวิษณุ สันสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ นำคณะบุคลากรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครอบรอบ 30 ปี โดยมี รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้