ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง จ.ปราจีนบุรี


ลงวันที่ 2023-11-10 ดูแล้ว 136 ครั้ง

ผศ.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำคณะบุคลากร ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมนำไปถวายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้