ถ่ายทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการพันแผลและการบาดเจ็บด้วยผ้ายืด


ลงวันที่ 2023-11-10 ดูแล้ว 29 ครั้ง

8 พฤศจิกายน 2566 สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตบันทึกวีดิทัศน์บทเรียนออนไลน์ด้านหัตถการและการตรวจร่างกายให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “เทคนิคการพันแผลและการบาดเจ็บด้วยผ้ายืด (Elastic Bandage)” วิทยากรโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
สนใจบริการผลิตสื่อ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โทร 0 2942 8822 ต่อ 500
Inbox : m.me//llldoติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้