ต้อนรับคณะจากศูนย์วิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านกีฏวิทยาชุมชนและสิ่งแวดล้อมดูงานการผลิตสื่อ


ลงวันที่ 2023-11-06 ดูแล้ว 129 ครั้ง

6 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านกีฏวิทยาชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ศรกส.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ และนักวิจัยภายใต้โครงการ The Grow project โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยHeidelberg เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อ และ KU MOOC  ช่องทางการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน  ในโอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขณะพักการบันทึกรายการ ณ ห้องสตูดิโอสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้