สพร.ร่วมแสดงความยินดีครบ 1 ปีวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มก.


ลงวันที่ 2023-11-01 ดูแล้ว 40 ครั้ง

1 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการสำนักฯ นำคณะบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

 ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้