ร่วมยินดี"วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 57"


ลงวันที่ 2023-10-18 ดูแล้ว 44 ครั้ง

รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำคณะบุคลากรมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 57 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสารสนเทศ ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้