สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลงวันที่ 2023-09-28 ดูแล้ว 145 ครั้ง

28 กันยายน 2566 รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักฯ และ นายวิเชียร คดพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมบุคลกร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ นำโดยรศ.นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหารือแนวทางการผลิต พัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์สู่ประชาชน และการเรียนการสอนของคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารวิทยบริการ ในโอกาสนี้ได้ศึกษาดูงานการให้บริการห้องสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์  ห้องถ่ายทอดสดการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์ขนาดเล็ก และการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้