ประกาศผลการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยบริการ  สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน


ลงวันที่ 2023-09-14 ดูแล้ว 77 ครั้ง

ประกาศผลการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยบริการ 
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน 
(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้