ลงพื้นที่ตำบลหัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ภายใต้โครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ ได้นำ "ชาวหัวป่า"


ลงวันที่ 2023-07-04 ดูแล้ว 200 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตร "ทีมหัวป่า" นำโดย รำไพ ภูวราห์, จุไรรัตน์ อินทรโอสถ, ศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์,  พิมใจ กาฬภักดี และ สุธันวา จานุบุษย์ ลงพื้นที่ตำบลหัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ภายใต้โครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ ได้นำ "ชาวหัวป่า" ที่มีความสนใจเรื่องการปลูกป่าและเห็ดป่า จำนวน 26 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษายางนาแก้หนี้แก้จน จ.ชัยนาท โดยมีอาจารย์ณรงค์ สังขะโห เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งชาวหัวป่า ได้รับความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับป่าชุมชน การปลูกเห็ดป่า ชนิดของต้นไม้และชนิดของเห็ดที่เหมาะสมกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้ รวมถึงวิธีการใส่เชื้อเห็ดให้กับต้นไม้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้