วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขอเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์มะม่วงคุณภาพ  จำหน่ายโดยเกษตรกร ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยหบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. 


ลงวันที่ 2023-01-19 ดูแล้ว 56 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขอเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์มะม่วงคุณภาพ  จำหน่ายโดยเกษตรกร  ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยหบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. พบกับผลิตภัณฑ์มะม่วงนอกฤดู และ มะม่วงแปรรูปมากมาย อาทิ : มะม่วงน้ำดอกไม้  มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงมหาชนก น้ำมะม่วง มาการองมะม่วง คุกกี้อัลมอนด์เนยสดไส้มะม่วงกวน  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร 0 2942 8822ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้