รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เข้าอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ ให้กับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


ลงวันที่ 2022-01-04 ดูแล้ว 60 ครั้ง


4 มกราคม 2565 ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.อัศวิน โชติพนัง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ ให้กับ นางกาญจนา  แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้