รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นายธีรพงษ์ โรจนพันธ์ และนายณัฐยศ ยวงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนบุคลากร มอบต้นไม้มงคลอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลงวันที่ 2021-12-28 ดูแล้ว 222 ครั้ง


28 ธ.ค.64 นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นายธีรพงษ์ โรจนพันธ์ และนายณัฐยศ ยวงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนบุคลากร มอบต้นไม้มงคลอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีนางปิยฉัตร ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการ รับมอบติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้