28 ธ.ค.64 รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มอบหมายให้ นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรมอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้กับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลงวันที่ 2021-12-28 ดูแล้ว 392 ครั้ง

28 ธ.ค.64 รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มอบหมายให้ นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรมอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้กับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้