คณะผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่รองอธิการบดี มก.


ลงวันที่ 2021-12-28 ดูแล้ว 71 ครั้ง


วันนี้ (28 ธ.ค.64) รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มอบหมายให้ ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และบุคลากร เข้ามอบต้นไม้มงคลอวยพรปีใหม่ 2565 แด่ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์  ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปีติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้