ชวน เช็ค ชิม ช้อป แชร์ ผลิตภัณฑ์ดี นวัตกรรมเด่น U2T KU @ มก.บางเขน 21-22 ธ.ค.64


ลงวันที่ 2021-12-27 ดูแล้ว 165 ครั้ง


ชวน เช็ค ชิม ช้อป แชร์ ผลิตภัณฑ์ดี นวัตกรรมเด่น U2T KU @ มก.บางเขน 21-22 ธ.ค.64
21 ธ.ค.64 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดงาน“ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” 
นำผลิตภัณฑ์ดี นวัตกรรมเด่น ทั้งของอุปโภค บริโภค ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ในพื้นที่ที่ มก. รับผิดชอบมามาจัดแสดง และจัดจำหน่าย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้