รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมละกิจการเพื่อสังคม มก. พร้อมด้วยคณะ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ลงวันที่ 2021-12-07 ดูแล้ว 201 ครั้ง


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ กิจกรรมงานวันดินโลก สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมละกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก) พร้อมด้วย คณะศิษย์เก่า KU.32 (กองทุนศรัทธาเกษตร & เกษตร 32) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลขอพระราชทานดำเนินงาน และรายงานกรอบแนวทางการดำเนินงาน "โครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน วิถีเกษตรสู่ทางรอด" ซึ่งคณะจะดำเนินการถวายในโอกาส "ครบรอบ 50 ปี นิสิตเก่า KU.32."  

ทรงพระราชทานมอบให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะ ดำเนินการ  ดังนี้  (1) นำนิสิต มก.ร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาส ฝึกฝน การเรียนรู้ และเข้าถึงชุมชน ในโรงเรียนในโครงการ  (2) ดำเนินกิจกรรมการแปลง "ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มก." สู่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการผ่านกลไกโรงเรียน เพื่อสร้างการเข้าถึง และการเรียนรู้สู่ครอบครัวนักเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ( KU-LIFELONG LEARNING)

ในโอกาสนี้คณะยังได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามพระราชอัธยาศัยด้วยติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้