ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน มก.ประชุม(สัญจร)ครั้งที่ 9/2564


ลงวันที่ 2021-12-03 ดูแล้ว 71 ครั้ง


ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน มก.ประชุม(สัญจร)ครั้งที่ 9/2564
2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสการประชุม(สัญจร) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ พร้อมกับการประชุมผ่านออนไลน์ด้วย Zoom Clound Meeting  ซึ่งบริการการถ่ายทอดสดโดยทีมงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เยี่ยมชมการทำงานภายในห้องสตูดิโอของสำนักฯ ด้วย
cr.ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
#คณะกรรมการบริหารสภาพนักงานมก #สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้