ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ การจัดการโครงการ U2T ระยะที่ 2


ลงวันที่ 2021-11-26 ดูแล้ว 184 ครั้ง


25 พ.ย. 64  ผู้จัดการตำบล 98 ตำบล และประธานคลัสเตอร์ 7 จังหวัด เข้าประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ การจัดการโครงการ U2T ระยะที่ 2 หรือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม รายตำบล แบบบูรณาการ (ระยะที่ 2) เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 704 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ โดยมี ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม เป็นประธานการประชุมและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ การจัดการพื้นที่ชุมชน โดยมี รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กล่าวต้อนรับติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้