ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564


ลงวันที่ 2021-11-25 ดูแล้ว 70 ครั้ง


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้