ความร่วมมือผลิตสื่อวีดิทัศน์แปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


ลงวันที่ 2021-11-18 ดูแล้ว 63 ครั้ง


ความร่วมมือผลิตสื่อวีดิทัศน์แปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
16 – 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตสื่อวีดิทัศน์การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ต้องการนำไปประกอบอาชีพ เพิ่มประสบการณ์ในเรื่องที่สนใจ หรือ นำไปปรับใช้ทำอาหารในครัวเรือน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

เรื่องที่ได้ถ่ายทำในครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง เอแคลร์ไส้ครีมคัสตาร์ด น้ำพริกแปรรูป(น้ำพริกไตปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก) หมั่นโถวสังขยา พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน และพายนาคอตต้า ถ่ายทอดโดยอาจารย์วาสนา นาราศรี นักโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ และ เรื่อง สาคูไส้โปรตีนเกษตร ถ่ายทอดโดย อาจารย์อุษาพร ภูคัสมาส นักโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ติดตามรับชมผลงานของเราได้ในเร็ว ๆ นี้ ค่ะติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้