ประกาศผลการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


ลงวันที่ 2021-10-01 ดูแล้ว 224 ครั้ง


ประกาศผลการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2564) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้