สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบริการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564


ลงวันที่ 2021-09-28 ดูแล้ว 234 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบริการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก.และสังคม” ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางนนทรีไลฟ์ https://live.ku.ac.th/?p=8432ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้