สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมลงพื้นที่มอบน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19


ลงวันที่ 2021-09-27 ดูแล้ว 187 ครั้ง


23 กันยายน 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมลงพื้นที่มอบน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจในภาวะวิกฤติ ณ พื้นที่บางกะเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นชุมชนพันธมิตรที่ได้ร่วมดำเนินการ social engagement ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ  KU พารอด  โดยมีนางรำไพ ภูวราห์ พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก     
รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนส่งกำลังใจมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจากหน่วยงานไปยังพื้นที่ให้กับ นายสมปอง รัศมิทัต ซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนรับมอบติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้