บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ “งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22” 


ลงวันที่ 2021-09-15 ดูแล้ว 248 ครั้ง


บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ “งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22” 

         เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม zoom cloud meeting และ ผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live) ที่เว็บ http://live.ku.ac.th ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการเปิดงาน  มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์ COVID-19 กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่” และการเสวนาพิเศษเรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอและสะท้อนความคิดของนิสิต นักศึกษา พร้อมชมงานแสดงนิทรรศการออนไลน์ จากนิสิต นักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้