มอบน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19


ลงวันที่ 2021-09-07 ดูแล้ว 288 ครั้ง


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่เข้าเกณฑ์รักษาตัวที่บ้าน  กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นกำลังใจในภาวะวิกฤติ ณ ชุมชนจตุจักร และชุมชนหลักสี่ ภายใต้โครงการ KU พารอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้