20 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 21 สิงหาคม 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19


ลงวันที่ 2021-08-23 ดูแล้ว 197 ครั้ง


20 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 21 สิงหาคม 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ KU พารอด และโครงการ อว.พารอด เพื่อเป็นกำลังใจในภาวะวิกฤติ ณ พื้นที่หมู่ 10 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หนึ่งในชุมชนพันธมิตรที่หน่วยงานได้ดำเนินการ social engagement นำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนางสาวจุฑามาศ รักชุม พร้อมคณะได้รับมอบหมายจาก รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการเป็นผู้แทนส่งกำลังใจมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ไปยังพื้นที่ให้กับนางวันนา คันซอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 เป็นผู้แทนชุมชนรับมอบติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้