สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ร่วมเป็นจิตอาสาบริการ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID –19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลงวันที่ 2021-07-19 ดูแล้ว 141 ครั้ง


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ร่วมเป็นจิตอาสาบริการ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID –19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้บริการให้แก่ประชาชนติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้