สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบริการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศออนไลน์ต้อนรับนิสิตใหม่คณะสังคมศาสตร์  ผ่านFacebook live เพจฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์


ลงวันที่ 2021-06-25 ดูแล้ว 178 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบริการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศออนไลน์ต้อนรับนิสิตใหม่คณะสังคมศาสตร์  ผ่านFacebook live เพจฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ จากห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 8 ดำเนินการโดย ฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์  เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 -12.15 น.ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้