สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์กิจกรรม "โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2564”


ลงวันที่ 2021-06-25 ดูแล้ว 176 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์กิจกรรม "โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2564” ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ KU 81 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.20 น. โดยสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook fanpage @KU81.Bangkhen และ Facebook Kasetsart University ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้