สฝ.ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3


ลงวันที่ 2021-06-25 ดูแล้ว 166 ครั้ง


ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) โดยวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีผู้ถ่ายทอดความรู้ 2 ท่าน คือ นางสาวพัชรี พูลพิพัฒน์ และ นายณัฐยศ ยวงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายฝึกอบรม นำเสนอเรื่อง “Zoom ยังไง...ทำไมต้อง Zoom ep1” ณ ห้องสตูดิโอออนไลน์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้