บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม“Professional Presentation Skill”


ลงวันที่ 2021-06-17 ดูแล้ว 134 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการถ่ายทอดสดกิจกรรม เรื่อง “Professional Presentation Skill” ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting และ Facebook Live เพจกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคุณกันตินันท์ เดชจินดา วิทยากรด้านจิตวิทยา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
จัดโดย งานแนะแนว และจัดหางาน กองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
 Cr.ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
#บริการสตูดิโอ #บริการถ่ายทอดสด #สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. 

สนใจบริการ ติดต่อได้ที่ #สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. 
โทร 0 2942 8822 ต่อ 500 ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้